S obzirom na sve veći interes javnosti i polemike o pitanju prava LGBT osoba, a u kontekstu činjenice da je za 8. septembra najavljena takozvana povorka ponosa u Sarajevu, Bir.ba podsjeća na zaključke Vijeća muftija Islamske zajednice (IZ) u BiH koje je o ovome raspravljalo još prije četiri godine.

Prema ovim zaključcima, homoseksualizam se u islamu kvalificira kao veliki grijeh i vjernici se pozivaju da mu se ne približavaju.

Također, u zaključcima se konstatira da je prema učenju islama brak ugovor o bračnom životu između muškarca i žene, te se navodi i kur'anski ajet u kojem se kaže: „O ljudi, Mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali“. (El Hudžurat,13).

Vijeće muftija dodaje i da „nije dopušteno nasilje prema bilo kojem čovjeku na osnovu njegovog ličnog uvjerenja i orijentacije“.

(Bir.ba)