09 Zu-l-hidždže 1445

Muftija

BIOGRAFIJA:

 1. Datum i mjesto rođenja
 • 21. 1. 1974. Vrselje, Zenica
 1. Obrazovni put:
 • Stekao zvanje doktora islamskih nauka na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu sa temom „Mjesto Hivzije Hasandedića u izučavanju kulturne historije Hercegovine“.
 • Stekao zvanje magistra islamskih nauka na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu sa temom „Suodnos islama i Zapada u mišljenju Mustafe Busuladžića“.
 • Stekao titulu hafizul-Kur'an pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH.
 • Diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
 • Diplomirao na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici.
 • Diplomirao na Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu.
 1. Akademski put
 • 9. 2021. Izabran u zvanje vanrednog profesora u naučnoj oblasti islamska kultura i civilizacija Islamskog pedagoškog fakulteta UNZE
 • Izabran u zvanje docenta na naučnoj oblasti Islamska kultura i civilizacija Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici;
 • Biran u zvanje višeg asistenta na predmetu Islamska kultura i civilizacija Islamskog pedagoškog fakulteta u Univerziteta u Zenici;
 • Nastavno pedagoški rad na fakultetu
 1. Kao spoljni saradnik u zvanju višeg asistenta angažovan na predmetima iz Islamske kulture i civilizacija (Osnove islamske kulture i civilizacije, Kultura religija, Kultura Bošnjaka, Orijentalno islamsko naslijeđe u Bosni i Hercegovini) u periodu od 2009. do 2015.
 2. U zvanju višeg asistenta držao vježbe iz predmeta Kulturna historija, i Kulturna baština na Filozofskom fakultetu UNZE 2010-2012.
 3. Kao docent na Islamskom pedagoškom fakultetu u periodu od 2016-2021. predavao je sljedeće predmete: Kultura i umjetnost Bliskog i Srednjeg istoka, Religija i etika, Orijentalizam, Religijski identitet mladih, Orijentalno-islamsko naslijeđe u Bosni i Hercegovini.

  4. Rad u naučnim i stručnim organizacijama

 • Glavni urednik časopisa Novi Muallim od 2018 do 2021.
 • Član je redakcije Novog muallima od 2009.
 • Član redakcije Takvima i Glasnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
 • Član redakcije Novih horizonata od 2008-2011.
 • Voditelj Duhovne terapije u Kantonalnom zavodu za bolesti ovisnosti Zenica od 2010-2018.
 1. Strani jezici
 • Engleski jezik – aktivno znanje
 • Arapski jezik – pasivno znanje
 1. Profesionalni put
 • Izabran na poziciju muftije zeničkog
 • Imam hatib i muallim Ensar džamije u MIZ Zenica;
 • 1999-2000. Profesor Islamske vjeronauke na Medicinskoj školi u Zenici;
 • 1993-1996. Imam hatib i muallim u džematu Pojske MIZ Zenica.;
 1. Članstvo u drugim organizacijama
 • Član Etičkog komiteta Kantonalne bolnice Zenica od 2013.
 • Predsjednik je Udruženja Ilmijje Odbora Zenica od 2014. do 2019.
 • Član je skupštine Ilmijje od 2006-2014.
 • Član Nadzornog odbora Ilmijje 2010-2014.
 • Član Nadzornog odbora Radio televizije Zenica 2014-2017.
 • Član Ocjenjivačkog suda grada Zenice od 2009-2012.
 1. Porodični status

Oženjen je i ima troje djece.

 1. Bibliografija radova:

U bibliografiju nisu uvršteni kolumne, eseji, studije i drugi publicistički radovi objavljeni u Preporodu, Novim horizontima, Našoj riječi i drugim časopisima.

 • Knjige

 • Od izbora u zvanje vanrednog profesora

 • 300 godina zeničke Sultan-Ahmedove medrese: 1720-2020, Muftijstvo zeničko, Zenica 2022.

  a) od izbora u zvanje docenta:
 • Islam i zapad u mišljenju Mustafe Busuladžića, Ilmijja BiH, Sarajevo, Islamski pedagoški fakultet Zenica, Sarajevo – Zenica, 2018.

  b) do izbora u zvanje docenta

 • Kultura straha – studije i eseji, List, Zenica, 2013.
 • Bolest i lijek savremenog društva – studije i eseji, Zenica, 2006.

9.2. Stručni i naučni radovi

         a) od izbora u zvanje vanrednog profesora

 1. „Kulturološko značenje obreda“, Novi muallim, god XXII, br. 88. Sarajevo, 2022. str. 3-9.
 2. „Šta su nama džamije, a šta drugima“, u: Tešanjske džamije, Medžlis Islamske zajednice Tešanj, Tešanj, 2023. Str. 89-92.
 3. „Reforma obrazovanja u djelu Muhameda Seida Serdarevića s posebnim akcentom na rad u prosvjetnoj anketi“, Novi muallim, br. 95. Sarajevo, 2023. 
 4.  „Reformski i prosvjetiteljski zanos Abdulah ef. Serdarevića“, u; Ulema na Balkanu između dva svjetska rata, Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2023, str. 29-45.
 5.  „Muhamed Seid Serdarević – alim za novo vrijeme“, Takvim, El-Kalem Sarajevo, 2022. Str. 145-158. str.
 6. “Hivzija Hasandedić i njegov pristup izučavanju kulturne historije Bošnjaka” Novi muallim, br. 97. Sarajevo, 2024.

a) radovi objavljeni od izbora u zvanje docenta

 1. „Utjecaj VIŠTA na teorijska usmjerenja Hivzije Hasandedića“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Hercegovački naučnici i tradicija istraživanja u Hercegovini“, Ministarstvo obrazovanja F BiH, Mostar, 2016.
 2. „Tretman Roma kao etničke manjine u Zenici kroz prizmu Rezolucije zeničkih intelektualaca 1942.“, Novi Muallim, 67. Sarajevo, 2016.
 3. „Islam kao kulturni fenomen u djelu Nerkeza Smailagića“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Naučna misao u Bosni i Hercegovini“, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Konjic 19. maja 2017.
 4. „Kulturno-historijske i društveno-političke determinante u djelu Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka“, Zbornik radova „Abdulvehab Ilhamija Žepčak – život i djelo“, Žepče, 4.5. 2018. Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Žepče, 2019.
 5. „Značaj kulturne inteligencije s akcentom na misijsko djelovanje imama“, Novi muallim, god XX, br. 78. Sarajevo. 2019.
 6. „Muslimanska rezolucija o zaštiti Roma“, u: Karić Enes i Spahić Mustafa, Nasuprot zlu – muslimanske rezolucije iz 1941- Zajednička izjava iz 2015., El-Kalem, Sarajevo, 2019.
 7. „Institucionalni razvoj i značaj Islamske zajednice“, u: Tragom Gazi Ferthad-bega 1909-2019. Priredili: Fuad Omerbašić, Ahmed Hundur, Rašid Olovčić. Medžlis Islamske zajednice Tešanj, Tešanj. 2019.
 8. „Literarna tematizacija kockanja-vrijednosni aspekt“, Zbornik radova sa naučno-stručne konferencije „Mogućnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u prevenciji ovisnosti o kockanju“, Zenica, 11. Decembar, 2019.“, Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Zenica, 2020.
 9. „Empirijska evaluacija kvaliteta reakcije Islamske zajednice na kriznu situaciju izazvanu virusom Covid 19“, koautorski rad sa prof. dr. Muharemom Adilovićem. Znanstvena monografija, „Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica, 2021.

  b) radovi objavljeno do izbora u zvanje docenta

 1. „Ideologija moderne i moderne ideologije“, Glasnik, RIZ, br. 3-4., 2010, str. 264-276.
 2. „Bolest i lijek savremenog društva“, Glasnik RIZ 11-12, 2004, str. 1193-1202.
 3. „Muhamed Seid Serdarević kao historičar“, Glasnik RIZ, br. 11 i 12, 2002, str. 1215-1224.
 4. „Muhammed Abduhu – studija o muslimanskom modernizmu“, Glasnik RIZ 1-2, 2006, str. 41-50.
 5. „Debate na stranicama Preporoda u periodu od 1998-2008“, Novi muallim, br. 36. 2009, str. 18-27.
 6. „Islam i Zapad – problem definiranja“, Novi muallim37. 2009, str. 44-50.
 7. „Kritika ideologija u mišljenju Mustafe Busuladžića“, Novi muallim, br. 40., 2010, str. 56-61.
 8. „Vratiti dostojanstvo vjerskom govoru“, Novi muallim, br 39. 2009, str. 27-32.
 9. „Kulturno-obrazovne dimenzije hadža“, Novi muallim, br. 21. 2005, str. 4-10.
 10. „Muhammed Seid Serdarevć – briljantni alim i veliki čovjek“, Novi muallim, br. 12. 2002, str. 76-81.
 11. „Redefinirati ulogu imama, Novi muallim 33. 2008, str. 93-95.
 12. „Saobraćajna (ne)kultura i islam, Novi muallim, br. 32. 2007, str. 102.
 13. „Sukob civilizacija ima novo ime – sukob bogatih i siromašnih“, Novi muallim, br. 27. 2006, str. 28.
 14. „Zaboravljeni alim – zapis o Derviš-efendiji Spahiću, muderrisu iz Pojska“, Novi muallim, 18. 2004, str. 110-117.
 15. „Značaj institucionalne brige za očuvanje kolektivnog identiteta sa osvrtom na Muzej grada Zenice“, Novi muallim 31. 2007, str. 65-72.
 16. „Bosanski islam u intelektualnim horizontima Mustafe Busuladžića“, Novi muallim, br. 42. 2010, str. 30-38.
 17. „Muallim – nastanak i razvoj lista“, Novi muallim, br. 44. 2010, str. 30-35.
 18. „Mevlanin pripovjedački univerzum“, Novi muallim, br. 48., 2012, str. 54-63
 19. „Bosanska ulema u historijskom i ideološkom procjepu – slučaj Mustafe Busuladžića“, Bošnjačko iskustvo antifašizma, Zbornik radova XIX simpozija, Bošnjačka pismohrana, 12. Zagreb, 2013, 229-239.
 20. „Film i popularna percepcija islama“, Uzroci i prevencija islamofobije – Naučna konferencija s međunarodnim učešćem, Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 2013, str. 283-291.
 21. „Značaj Sredozemlja za prenošenje kulturalnih vrijednosti u mišljenju Mustafe Busuladžića“, Zbornik radova FIN –a br. 15. Sarajevo, 2012.
 22. „Historija i hijerohistorija u intelektualnom horizontu M.S. Serdarevića“, Zbornik radova sa naučnog skupa „Muhamed Seid Serdarević-život i djelo“, MIZ Zenica, 2011, str. 39-46.
 23. „Muhamed Seid Serdarević kao historičar sa posebnim osvrtom na Historiju islama“, Muhamed Seid Serdarević u očima drugih – zbornik radova, El-Kalem, Sarajevo, 2013, str. 208-250.
 24. „Modernističko mišljenje Huseina ef. Đoze i njegove polemike sa tradicionalnom ulemom“, Novi muallim, br. 24. Sarajevo, 2005. Str.10-18.

  10. Nastupi i učešća

Učesnik je više znanstvenih skupova, tribina, okruglih stolova, promocija knjiga i časopisa od kojih izdvajamo:

 • „Abdul-Veham Ilhamija Žepčak – Život i djelo“, naučni skup, 4. maj, 2018. Priložio rad „Kulturno-historisjke i društveno-političke determinante u djelu Ilhamije Žepčaka“.
 • 100 godina Muallima“, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2010. Priložio rad „Muallim nastanak i razvoj lista“.
 • Treća znanstveno-stručna konferencija o socijalnoj isključenosti, međunarodna konferencija, Zenica, 10, april, 2010., priložio rad na temu, „Socijalna prava i njihova zaštita u konstitutivnoj i interpretativnoj tradiciji islama“.
 • Život i djelo Muhameda Seida Serdarevića, Zenica, 27, maj, 2010. godine, priložio rad „Historija i hijerohistorija u intelektualnom horizontu Muhameda Seida Serdarevića“,
 • Naučni skup „Muhamed Seid Serdarević“, priložio rad „Rad Muhameda Seida Serdarevića u drugoj Vjersko-prosvjetnoj anketi“, Zenica, 28. Maj, 2011.
 • Bošnjačko iskustvo antifašizma, Zagreb, 31.11 i 1. 12. Izložio rad na temu „Bosanska ulema u historijskom i ideološkom procjepu – slučaj Mustafe Busuladžića“, rad će biti objavljen u časopisu Pismohrana za 2013. godinu.
 • Uzroci i prevencije islamofobije, naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 5. Maj, 2013. Izložio rad „Film i popularna percepcija islama“
 • „Hercegovački naučnici i tradicija istraživanja u Hercegovini“, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 11-12- 12. 2015. Priložio rad „Utjecaj VIŠT-a na teorijska usmjerenja Hivzije Hasandedića“.
 • „Naučna misao u Bosni i Hercegovini – historijski razvoj do kraja XX stoljeća“, Federalno ministarastvo obrazovanja i nauke, Mostar, 19. 5. 2017. Priložio rad „Kulturna tematizacija islama u djelu Nerkeza Smailagića“.
 • „Uloga mjeseca ramazana u intelektualnom i duhovnom uzdizanju“, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo, 23. maja 2017. Priložio rad „Ramazan u kulturi Bošnjaka“.