17 Muharrem 1446

KONTAKT

KONTAKT INFORMACIJE

Adresa:

Muhameda Seida Serdarevića 10,
72000 Zenica | Bosna i Hercegovina

Kontakt broj:

032/242-012

Fax:

032/242-014

E-mail:

muftijstvo.zenicko@islamskazajednica.ba

LOKACIJA