Medžlisi

Muftiluk zenički obuhvata područje 7 medžlisa Islamske zajednice: Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj i Teslić.

U tabovima možete vidjeti detaljnije informacije o svakom medžlisu posebno.

Glavni imam: Ibrahim ef. Halilović

Adresa: Miloša Obilića br. 16a, 74000 Doboj, BiH

Tel: +387(0)53/204-270
Fax: +387(0)53/204-271

E-mail:  mizdoboj@yahoo.com
             mizdoboj@hotmail.com
Web:     www.medzlis-doboj.org

Glavni imam: mr. Nevres ef. Hodžić

Adresa: Viteška br. 6, 74250 Maglaj

Tel/Fax: +387(0)32/609-180,
+387(0)32/609-181

E-mail: mizmag@bih.net.ba
Web:    www.medzlismaglaj.com

Glavni imam: mr. Fuad ef. Omerbašić

Adresa: Tabačka br. 1, 74260 Tešanj

Tel./fax: 032/650-087

E-mail: iztesanj@bih.net.ba,
info@miztesanj.ba 

Web: www.miztesanj.ba

Glavni imam: Džemail ef. Hodžić

Adresa: ul. Meše Selimovića bb, 74 270 Teslić

Tel/Fax: 053/432-978

E-mail: medzlis@miz-teslic.ba

Web: www.miz-teslic.ba

Glavni imam: Izet ef. Čamdžić

Adresa: Zlatnih Ljiljana br. 7, 72220, Zavidovići

Tel/Fax: 032/868-310
             032/868311
             032/868312

E-mail: medzlis@bih.net.ba

Web: www.facebook.com/pages/Med%C5%BElis-islamske-zajednice-Zavidovi%C4%87i

Glavni imam: mr. Jakub ef. Salkica

Adresa: Muhameda Seida Serdarevića br. 35, 72000 Zenica

Tel: 032/402-654

Fax: 032/242-599

E-mail: medzze@bih.net.ba

Web: www.mizzenica.ba

Glavni imam: Džafer ef. Gračić

Adresa: Sarajevska br. 1, 72230 Žepče

Tel: +387 32 688 002

Fax: +387 32 881 282

E-mail: info@medzlis-zepce.info

Web: www.medzlis-zepce.info