Kažu da se tuga smanjuje kada se dijeli, a radost povećava. To je oduvijek bio dio naše bosanske kulture i tradicije. Misija Islamske zajednice je da uvijek bude uz muslimane, i onda kada im je dobro, kada su radosni, ali i onda kada im je teško.

Stupanje u brak važan je događaj u našim životima, a susret sa smrću naših najdražih jedno je od najtežih životnih iskustava, pa su i traume povezane sa tim sasvim prirodne.

Imajući u vidu da je islam definirao određena pravila ponašanja koja treba da olakšaju doživljaj smrti u porodici, ali i pravila koja treba slijediti prilikom stupanja u brak, u Muftijstvu zeničkom odlučili smo kreirati Uputstvo za šerijatsko vjenčanje i Uputstvo za dženazu.

Nadamo se da će ova uputstva ispuniti svoju ulogu, biti putokaz muslimanima kako da se na dostojanstven, islamski način ponašaju u blagodati veselja i iskušenju žalosti i tako zasluže Allahov, dž. š., blagoslov i Njegovo zadovoljstvo.