U periodu od 26. marta do 3. aprila 2019. godine, u organizaciji Muftijstva zeničkog, u Tešnju, Zavidovićima i Zenici realiziran je jedanaesti ciklus stručnih seminara za imame Muftiluka zeničkog, na kojima su predavači bili muftija zenički doc. dr. sc. Ejub ef. Dautović i imami Muftiluka zeničkog: hfz. Fahir ef. Arnaut (Potočka džamija, MIZ Zenica), Samir ef. Muminović (džemat Jablanica, MIZ Maglaj) i Haris ef. Hasičić (džemat Kotorsko Gornje, MIZ Doboj).

Također, u okviru seminara imamima se obratio i Vehid ef. Arnaut, rukovodilac Ureda za zekat.

Nakon uvodnih riječi glavnih imama medžlisa domaćina i moderatora seminara Edin ef. Kavazovića, predavači su predstavili teme: ”Potreba muslimana za otvorenim i iskrenim dijalogom”, ”Jedinstvo – ključ uspjeha muslimana” i ”Ramazan u svjetlu Kur'ana i sunneta”.

Hfz. Fahir ef. Arnaut predstavljajući temu ”Potreba muslimana za otvorenim i iskrenim dijalogom”, između ostaloga, istakao je: ”Nama, današnjim muslimanima, ne samo u Bosni, nego širom svijeta, bez sumnje, potrebno je mnogo štošta, a otvorenog i iskrenog dijaloga možda ponajviše. Dijalog nam je potreban kao gladnom hrana, kao žednom voda, kao suhoj zemlji kiša, kao svjetlost cvijetu u tami. Dijalog nam treba kako bismo došli do istine. Dijalog nam treba radi islaha – pomirenja i skladnih odnosa među vjernicima. Dijalog nam treba kako bismo došli do pravih rješenja u datom vremenu i okolnostima. Dijalog nam treba radi promicanja dobra i sprečavanja zla i nereda.”

Samir ef. Muminović govorio je o temi ”Jedinstvo – ključ uspjeha muslimana”. U svom izlaganju apostrofirao je: ”Teorijski tretirati temu jedinstva, govoriti i pisati načelno o jedinstvu muslimana vrlo je lahko, jer u izvorima islama, Kur'anu i hadisu, nalazimo mnogo jasnih instrukcija, principa i preporuka na koji način snažiti i posredovati jedinstvo u zajednici vjernika. Međutim, konkretna, sumorna stvarnost i praksa muslimanskih naroda u svijetu vrlo često oslovljava nas nasuprot ovih načela, jer svi mi danas svjedočimo velike raskole i međumuslimansku podijeljenost.”

Haris ef. Hasičić predstavio je temu ”Ramazan u svjetlu Kur'ana i sunneta”, ističući: ”Svaki propis u islamu, pa tako i post i sve vezano za Ramazan ima svoju unutarnju mudrost, svrsihodnost i razložnost. Između ostalog, Uzvišeni Allah nam je naredio određene radnje koje će nas držati dovoljno daleko udaljenim od materijalizma, ali i dovoljno udaljenim od pretjeranog uranjanja u svijet duhovnog. Svako od ova dva pretjerivanja je ekstremizam.”

Vehid ef. Arnaut, rukovodilac Ureda za zekat imamima je predstavio Zbornik radova sa okruglog stola ”Zekat na poljoprivredne proizvode, stoku i trgovačku robu” održanog u Sarajevu, 12. septembra 2018. godine. Također, Vehid ef.  govorio je i o Bejtul-malu, prikupljanju i distribuciji sredstava prikupljenih na ime zekata. Na kraju, muftija zenički doc. dr. Ejub ef. Dautović zahvalio se predavačima na izloženim temama i imamima na aktivnom učešću u realiziranju seminara.