U amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, 30. oktobra 2021. godine, održana je tribina na temu “Sjećanje za rahmetli Mirsada ef. Mahmutovića”.

O životu i djelu profesora hadisa, muhaddisa i majora u Armiji Republike BiH, govorili su uvaženi gosti: muftija zenički hfz. dr. Mevludin-ef. Dizdarević, direktor visočke medrese mr. Dženan-ef. Handžić, profesor hadisa dr. Šefik Kurdić, Brigadir Armije RBiH Šefket Hrustanović i Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1993-2012, dr. Mustafa-ef. Cerić.

Govoreći o doprinosu profesora Mirsada ef. Mahmutovića u afirmaciji, promociji i podučavanju hadiskoj znanosti, zatim njegovom doprinosu razvoju i afirmaciji Ratne vojne akademije i Armije R BiH, kao i njegovom angažmanu na izgradnji institucija Islamske zajednice (posebno organizacija džemata u dijaspori i organizaciji hadždža), govornici su se usaglasili da se radi o vrijednom dragulju u plejadi alima i aktivista na polju dobra.


Muftija zenički istakao je: “Mirsad ef. Mahmutović se ubraja u red islamskih alima koji su odrasli u teškom vaktu, u periodu Socijalističke Jugoslavije, ali je svoj doprinos davao i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U tom pogledu, moje je obraćanje sa ciljem da se naglasi, da se mi kao narod i kao zajednica, ne da ne smijemo odricati bilo kojeg Bošnjaka nego moramo isticati sve one Bošnjake koji su dali ma kakav doprinos našem intelektualnom, duhovnom razvoju, osobito ličnostima koje su dale tako značajan doprinos kao što je rahmetli Mirsad ef. Mahmutović.”

Kao njegov dugogodišnji saradnik, Reisu-l-ulema 1993-2012. dr. Mustafa-ef. Cerić kazao je: “Jako je važno da imamo ove skupove i ove poruke koje su vezane za r. Mirsad ef. Mahmutovića. Ja bih volio da imamo češće skupova ove vrste na kojima se podsjećamo na ljude koji su bili uzori patriotizma – ako ikada to treba sada činiti.”

Moderator tribine bio je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zenica mr. Jakub-ef. Salkica koji je podsjetio na bogatu biografiju rahmetli Mirsad ef. Mahmutovića.