U ponedjeljak 26. i utorak 27. septembra 2022. godine, u organizaciji Muftijstva zeničkog, u Doboj-Jugu, Maglaju i Zenici organizirani su stručni seminari za imame Muftiluka zeničkog, na kojima su predavači bili Edin ef. Kavazović, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva zeničkog i Elvedin Subašić, član redakcije IIN ”Preporod”, a imamima se obratio i muftija zenički hfz. prof. dr. Mevludin ef. Dizdarević.

Nakon uvodnih riječi glavnih imama medžlisa domaćina, koji su moderirali seminarima, predavači su predstavili teme: ”Kodeks odijevanja imama” i ”Misija u virtualnom svijetu”.

Edin Kavazović predstavljajući temu ”Kodeks odijevanja imama”, između ostaloga, istakao je da je Kodeks o odijevanju imama Muftiluka zeničkog u upotrebi već više od dvije godine, ali i da iskustva sa terena govore da isti još nije u potpunosti primjenjen, te da se ukazala potreba skretanja pažnje imamima na pojedine odredbe Kodeksa. Kavazović je, također, istakao: ”U našem misijskom djelovanju mi nismo samo pojedinci, već predstavljamo, kako sebe, tako i svoju organizaciju – Islamsku zajednicu. U misijkom djelovanju naše odijevanje i ukupno ponašanje vidljivi je znak naših odnosa prema onima s kojima komuniciramo, svom radnom mjestu, funkciji i položaju. Tijelo je, na neki način, vidljiva manifestacija duše osobe i stoga odjeća treba biti odraz naše pobožnosti. Ono što nosimo treba biti obzirno prema drugima, praktično, u skladu sa običajima, ali i propisanim pravilima i kodeksima.”

Edin ef. Kavazović, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva zeničkog

Istražujući  duže vremena izazove savremenog komuniciranja Subašić je govorio o važnosti i mogućnosti misijskog djelovanja uposlenika Islamske zajednice na internetu. Dajući  konkretne prijedloge, ukazao je i na resurse kojima raspolaže Islamska zajednica, posebno imami, te na važnost metodologije u tom pristupu radi efikasnog djelovanja. U tom smislu, upozorio je i na evidentne nedostatke na terenu koji se mogu ukloniti minimalnim angažmanom.

Elvedin Subašić, član redakcije IIN ”Preporod”

Muftija zenički hfz. prof. dr. Mevludin ef. Dizdarević zahvalio se predavačima na izloženim temama i imamima na aktivnom učešću u realiziranju seminara. Također, muftija je ukazao na važnost institucija ističući: ”Bit institucija je u tome što one nadilaze pojedinca, nadilaze jedno vrijeme i omogućavaju transgeneracijsku transmisiju i prijenos određenih poruka. Očuvanje autonomnosti Islamske zajednice naša je najveća privilegija, emanet i počast koja nam je omogućila da nosimo misiju našeg postojanja, a to je očuvanje biološkog opstanka i vjerskog identiteta Bošnjaka”. Naglašavajući da je samorefleksija i samokritika naša obaveza, muftija je poručio imamima da nam valja čuvati ono što je dobro u našem misijskom, imamsko-hatibsko-muallimskom djelovanju, ali isto tako, da je naša obaveza prilagođavati se novim vremenima i izazovima.

Muftija zenički hfz. prof. dr. Mevludin ef. Dizdarević

Muftija Dizdarević također je istakao da imamet ne podrazumijeva samo dolazak u džamiju i čuvanje mihraba, već općenitu brigu o vođenju zajednice, kuda ide narod i društvo u kojem živimo. Imami moraju voditi računa i o politici i o izborima, ali ne na način da sa mimbera, ili u džamijama, promoviraju bilo koju političku stranku ili političara. Ne bježimo od politike, ali najvažnija nam je Islamska zajednica.