Obavještavamo vas da smo promjenili e-mail adresu Muftijstva zeničkog (ilm@bih.net.ba). Nova službena e-mail adresa Muftijstva zeničkog je info@muftijstvo.ba