Zenica, 31. 12. 2021.; U okviru redovnih aktivnosti danas je muftija zenički hfz. dr. Mevludin ef. Dizdarević u svom Uredu u Zenici primio hfz. dr. Safeta ef. Husejnovića.

Muftija zenički zahvalio se hafizu Husejnoviću za 20 godina predane i odgovorne imamske službe u Sejmenskoj džamiji sa nadom da će i na poziciji profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici dati kvalitetan doprinos Islamskoj zajednici.

Hafiz dr. Husejnović zahvalio se na prijemu iskoristivši priliku da muftiji Dizdareviću pokloni primjerak svoje knjige “Izučavanje tedžvida u BiH u periodu od 1878. do 1978.

Dr. hfz. Safet Husejnović rođen je u Šerićima, općina Zenica 1972. godine. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a potom dodiplomski studij na Fakultetu islamskog prava na Univerzitetu u Jordanu 2001. godine, a postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka 2009. godine. Doktorirao je 2014. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Obavljao je dužnost imama i muallima u džematima Topčić polje, Trgovišće i Sejmen. Muhafiz je nekoliko mladih hafiza. Dobitnik je plakete prvog hafiza na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici, kao i priznanja za najboljeg muallima na području Zenice 2010. godine. Objavio je više radova i prijevoda.