Mevludskim programom koji je organiziran u nedjelju 17. novembra 2019. godine svečano je obilježeno 50 godina postojanja džemata Tešanjka u Tešnju. Od njegovog osnivanja 1969. godine i otvorenja džamije ovaj džemat karakterisali su predan i u kontinuitetu dobro organiziran rad, kao i intezivan razvoj džemata.

Svečanom obilježavanju godišnjice džemata, pored velikog broja džematlija i svih tešanjskih imama na čelu sa glavnim imamom mr. Fuad ef. Omerbašićem, prisustvovao je i muftija zenički hfz. dr. Mevludin ef. Dizdarević.

Muftija Dizdarević čestitao je džematlijama, džematskom odboru i imamu Mustafa ef. Baliću vrijedan jubilej, 50 godina od osnivanja džemata. Naglasio je duhovno-vjerski, kulturološki i historijski značaj događaja kojem prisustvuje, ističući da je u toku 50 godina na tom mjestu obavljeno preko 91000 namaza, te da će nam kada tome dodamo sve druge koristi biti jasna vrijednost i džamije i džemata.