Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice i Centar za dijalog Vesatijja su na temelju usvojenih odluka Rijaseta Islamske zajednice počeli sa realizacijom seminara koji će u narednom periodu biti realizirani u svim muftijstvima.

Prvi dvodnevni seminar realiziran je sa imamima zeničkog muftijstva koji su u toka dva dana 25. 5. i 30. 5. imali priliku slušati predavanja o ideologijama i učenjima različitih organizacija i grupa koje  svojim tumačenjem vjere odstupaju od zvaničnog tumačenja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Seminar je održan u prostorijama džamije u Radakovu, a na seminaru su kao predavači učešće uzeli dr. Mustafa-ef. Cerić, dr. Nihad Čamdžić, dr. Senad Ćeman, i mr. Medina Mehmedović Mulalić.

U ime domaćina, prisutnima se obratio muftija zenički hfz. prof. dr. Mevludin-ef. Dizdarević koji je, između ostaloga, istakao da je cilj ovakvih seminara da dodatno educiramo imame kako bi se lakše suočavali sa savremenim problemima današnjice.

Globalizacija i savremeni način života, naročito komunikacijske tehnologije dovele su do novih izazova kada je u pitanju razumijevanje i prakticiranje vjere i vjerskog u savremenom društvenom kontekstu. Lahka dostupnost informacija o vjeri, brže distribuiranje vjerske literature, pojava društvenih mreža, a naročito fenomen vjerski orijentiranih  nevladinih organizacija i fondacija rezultirali su pojavom različitih tumačenja i prakticiranja vjere koja nekada graniče sa radikalnim tumačenjem neprihvatljivim za Bosanske muslimane.

Savremena otvorena i demokratska društva i filozofija postmodernog čovjeka sve više promovira traženje vlastitih puteva duhovnosti mimo tradicionalnih vjerskih zajednica i njihovih autoriteta tragajući za prihvatljivim oblicima vjerske prakse i uvjerenja bez nužnog pripadanja instituciji. Ova globalna postmoderna pojava koju sociolozi opisuju kao vjerovanje bez pripadanja implicira i niz riziko faktora koji pogoduju razvoju raznih ideologija radikalnih stavova, izjavila je mr. Medina Mehmedović Mulalić, voditeljica Odjela za saradnju sa državnim institucijama i nevladinim organizacija iz Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice.

U cilju očuvanja srednjeg puta islama te jačanja institucionalnog okvira Islamske zajednice u Bosni Hercegovini Vijeće muftija Islamske zajednice i Rijaset Islamske zajednice donijeli su niz odredbi i pokrenuli niz programa od kojih su i ovi seminari koji će se realizirati u svim muftijstvima sa ciljem dodatne eduacije imama ali i razmjene informacija sa terena radi adekvatnog pristupa navedenim izazovima, izjavio je dr. Senad Ćeman direktor Centra za dijalog Vesatija.

„Posebno sam zadovoljan da je Islamska zajednica uprkos brojnim i stalnim izazovima sačuvala jedinstvo Zajednice i tumačenje vjere u Bosni i Hercegovini i što nije dopustila razbijanje saffa i zajedništva. Posebno sam ponosan na imame i njihov doprinos u očuvanju vjerskog i nacionalnog identiteta Bošnjaka“, izjavio je dr. Mustafa-ef. Cerić, reisu-l-ulema u periodu od 1993-2012. godine.

„Seminar na temu o suočavanju sa ideologijama različitih organizacija za nas imame je od izuzetne važnosti radi preveniranja i detektiranja problema koji se javljaju u našoj društvenoj zbilji. Predavači su kvalitetno odgovorili svom zadatku iz čijih smo se izlaganja jasno i koncizno upoznali sa korijenima, historijskom procesu i nastanku ideologija različitih organizacija. Svakako najvažniji cilj ovog seminara je educirati se i biti spreman predvidjeti društvene procese kako bi pronašli najbolje moguće rješenje“ izjavio je imam Tarik-ef. Čehić.

„Seminari su dobro osmišljeni i mislim da će mnogo koristiti imamima i dobro je da nas učesnika ima više. Predavači su bogata riznica znanja i iskustva koje sam pratio bez daha. Posebno mi se sviđa metod povratne informacije diskusija, iznošenje iskustva sa terena i postavljanje pitanja. Zaista sve pohvale od mene sa svojim višedecenijskim iskustvom u suočavanju sa članovima vaninstitucionalnog islama spreman sam pomoć zajednici, ako se negdje ukaže potreba“ kazao je mr. Ismet-ef. Burajić.