Delegacija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini predvođena reisu-l-ulemom Husein-ef. Kavazovićem boravila je od 25. do 30. januara 2020. godine u zvaničnoj posjeti Državi Kuvajt.

Na poziv Ministarstva vakufa i vjerskih pitanja Kuvajta delegacija IZ u BiH posjetila je kuvajtske institucije s kojima Islamska zajednica tradicionalno ima dobru saradnju. Pored reisu-l-uleme u delegaciji su bili i hfz. dr. Mevludin ef. Dizdarević, muftija zenički, hfz. dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije IZ u BiH i dr. Senad Ćeman, direktor Centra za dijalog – Vesatijja.

Tokom boravka u Kuvajtu delegacija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini imala je brojne susrete sa značajnim ličnostima iz oblasti vjere, obrazovanja, biznisa i humanitarnog rada.

Pored ostalog delegacija je posjetila Ministarstvo vakufa i islamskih poslova Države Kuvajt i susrela se sa ministrom dr. Fehd Muhamed el-Afasijem. Na sastanku se razgovaralo o nastavku saradnje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i ovog ministarstva. Dosadašnja uspješna saradnja posebno se ogledala u oblasti obrazovanja i izgradnje obrazovnih institucija kao i obnovi porušenih i izgradnji novih vjerskih i vakufskih objekata IZ-e.

Delegaciju IZ u BiH također je primio i Abdullah Ma'tuk, predsjednik upravnog odbora Svjetske islamske humanitarne organizacije i savjetnik emira Kuvajta, kao i generalni sekretar Generalnog kuvajtskog komiteta za vakufe (El-Emana) sa kojim IZ u BiH uspješno realizira projekte iz oblasti obrazovanja, revitalizacije vakufa i humanitarnog rada.

Delegacija je posjetila i Bejtu zekat (Kuvajtski Fond zekata) i susrela se sa generalnim direktorom dr. Muhamed Utejbijem. Kuvajtski Fond zekata vrlo je aktivno učestvovao u projektima Islamske zajednice i postratnog oporavka bosanskohercegovačkog društva.

Dobrodošlicu predstavnicima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poželjeli su i predstavnici humanitarnih organizacija En-Nedžat, El-Islah, Rahma, Međunarodna islamska humanitarna organizacija, koje su partneri Islamskoj zajednici u realizaciji brojnih projekata širom Bosne i Hercegovine.

 Zatim je uslijedio i susret sa zamjenikom ministra vakufa dr. Ferid Imadijem i direktorom odjela za vanjske poslove dr. Halid el-Omerom. Islamska zajednica ima dobru saradnju sa ovim odjelom u ministarstvu. Sve dosadašnje projekte Islamska zajednica je ostvarila preko ovog odjela. Na sastanku je razgovarano o uvjetima u kojima Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini djeluje te o projektima koji bi pomogli ostvarenju njene misije. Dogovoren je nastavak ali i intenziviranje saradnje između Islamske zajednice i Ministarstva vakufa.

Fokus u razgovorima predstavnika IZ u BiH sa predstavnicima kuvajtskih institucija bila je saradnja u realizaciji prioritetnih edukativnih i vakufskih projekata.

Delegaciju Islamske zajednice primio je i Nj.E. ambasador BiH u Državi Kuvajt gosp. Sanjin Halimović. Ambasada BiH zajedno sa svojim osobljem učestvovala je i odigrala značajnu ulogu u organizaciji ove posjete.

islamskazajednica.ba