Izbori u Islamskoj zajednici za nivoe džemata, medžlisa i Sabora Islamske zajednice (IZ) za mandatni period 2022 – 2026. godina bit će održani 2., 17. i 18. decembra 2022. godine.

Džematlije kao pripadnici džemata 2. decembra biraju:

a) članove džematskog odbora,

b) zastupnike džemata u skupštinu medžlisa koja će izabrati izvršni odbor medžlisa i

c) delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice.

Skupština medžlisa bira izvršni odbor, a ovi izbori će se održati u subotu 17. decembra.

Dan kasnije, u nedjelju 18. decembra, u svim izbornim okruzima bit će održani izbori za članove Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata. Džematlije će moći u svojim matičnim džematima glasati, a s obzirom da je petak, mnogi mogu iskoristiti odlazak na džuma-namaz i realizirati ovo svoje pravo i obavezu.

Aktivno biračko pravo imaju svi članovi Islamske zajednice koji su punoljetni, a pasivno biračko pravo imaju punoljetni članovi koji pritom minimalno tri godine u kontinuitetu prije održavanja izbora imaju svojstvo člana i izvršavaju obaveze u džematu.

Prilikom glasanja od pripadnika džemata će se zatražiti legitimacija i svojeručan potpis na za to određenom mjestu, u svrhu njegove evidencije na biračkom spisku.

Na dan održavanja izbora birački odbor je dužan osigurati da biračko mjesto bude otvoreno od 9.00 do 19.00 sati.

Nakon prebrojavanja glasačkih listića, birački odbor će sačiniti zapisnik o rezultatima glasanja na biračkom mjestu za svaku kandidatsku listu odvojeno, te kompletan materijal, najkasnije u roku od 24 sata dostaviti okružnoj izbornoj komisiji. Brojanje se vrši javno, svako ko želi može prisustvovati.