Ovogodišnja akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode bit će organizirana u periodu od 17. septembra do 2. oktobra, saopćili su iz Uprave za vjerske poslove i Ureda za zekat Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini.

Prikupljanje će se vršiti na području svih džemata i medžlisa koji djeluju u okviru Islamske zajednice, a poljoprivredni proizvodi prikupljeni u ovoj akciji, usmjerit će se za ishranu korisnika odgojno-obrazovnih ustanova Islamske zajednice i za pomoć socijalno ugroženim osobama.

Obaveznost davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno je naglašena u kur'anskim ajetima:

“O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi dajemo neizdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve” (Bekare, 267-268);

“On je Taj koji stvara vinograde poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite – jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju (zekat), i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike”. (En'am, 141)

Ova obaveza potvrđena je i riječima Muhameda, a.s.:

“Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se desetina, a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina”;

Muhamed, a.s., rekao je Muaz ibn Džebelu, r.a., neposredno prije nego ga je poslao u Jemen: “Uzmi od njih zekat na žito od žita, ovcu od sitne stoke, devu od kamila i kravu od goveda.”