Na osnovu Instrukcije reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH za postupanje u slučajevima širenja korona virusa, te uputa nadležnih državnih organa, a u cilju preveniranja širenja virusa na području Muftiluka zeničkog, potrebno je preduzeti slijedeće aktivnosti:

Mekteb – Obustavlja se mektebska nastava u svim mektebima na području Muftiluka zeničkog do daljnjeg.

Skupovi – Imajući u vidu preporuke nadležnih državnih organa, iz preventivnih i zdravstvenih razloga, otkazati sve veće skupove koji nisu obrednog karaktera planirane u džematima u narednom periodu.

Džuma-namaz – Savjetujemo svim osobama iz rizičnih skupina, a naročito starijim osobama da ne dolaze na džuma-namaz, već da u skladu sa islamskim propisima klanjaju podne-namaz u svojim domovima.

Imami su obavezni skratiti svoja obraćanja na hutbama, kako bi se izbjeglo duže zadržavanje džematlija u džamijama.

Molimo džematlije da nakon obavljenog džuma-namaza prilikom izlaska iz džamija izbjegavaju stvaranje veće koncentracije ljudi na izlazima i formiranje nepotrebne gužve.

Rizične skupine – Starije osobe, hronične bolesnike i druge osobe iz rizičnih skupina pozivamo da do daljnjeg izbjegavaju dolazak u džamiju radi obavljanja namaza, kako bi sačuvali i sebe i druge. Sve osobe koje imaju bilo kakve simptome prehlade ili gripe, poput kašlja, povišene tjelesne temperature i sličnog, dužne su namaze obavljati u svojim kućama.   

Higijena – Apelujemo na sve članove da se pridržavaju principa lične i respiratorne higijene koja je duboko ukorijenjena u muslimanskoj tradiciji i islamskom nauku kroz uzimanje abdesta, gusula i redovno pranje ruku i sl., ali i da slijede upute i preporuke nadležnih ministarstava i zavoda. Posebno je potrebno preduzeti slijedeće mjere:

  • Čišćenje i dezinfikovanje džamija, posebno kontaktnih površina: česme i držači za peškire u abdesthanama; šteke i kontaktno područje oko šteka na vratima i slične površine
  • Provjetravanje svih džamija više puta tokom dana, prije i poslije okupljanja ljudi
  • Smanjenje upotrebe ručnika/peškira i njihova zamjena za jednokratne ubruse
  • Čišćenje prilaznih prostora i svih glatkih površina (abdesthane, WC i sl.)
  • Redovno i temeljito pranje ruku sapunom
  • Uzimanje abdesta kod kuće po mogućnosti
  • Potpuno obustavljanje rukovanja, grljenja i sl.
  • Izbjegavanje dodirivanja lica
  • Držanje odstojanja prema drugim osobama
  • Kašljanje/kihanje u povijeni lakat

Upute nadležnih – Apelujemo na sve članove da se pridržavaju uputa nadležnih državnih organa i na taj način pokažu odgovornost prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih osoba u njihovoj okolini.