Završetak restauracije Gazi Ferhad-begove džamije i munare u Tešnju bit će obilježen svečanim programom u subotu, 9. decembra.

Prvi dio bit će održan u džamiji, s prigodnim obraćanjima i govorima kao i prisjećanje na period kada je munara zbog jakog vjetra bila porušena, s početkom u 17.00 sati, dok će drugi dio programa biti održan u Domu kulture Tešanj, s početkom u 18.30 sati.

Planirano je da u okviru programa nastupi hor Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba i hor Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Tešanj.

Svečanost će biti održana u okviru obilježavanja Dana grada Tešnja, dana kada je Gazi Ferhad – beg potpisao svoju vakufnamu, i ovo je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji svoj nastanak vezuje za datum potpisivanja vakufname.

Direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH dr. Senaid Zajimović u izjavi za Preporod.info istakao je da je sredstva za obnovu ovog Ferhad- begovog vakufa putem Vakufske direkcije u Bosni Hercegovini obezbijedila Generalna direkcija vakufa Republike Turske.       

– U večernjim satima planirana je svečanost povodom završetka radova na ponovnoj izgradnji munare kao i restauraciji i unutrašnjem oslikavanju Ferhad-begove džamije u Tešnju, zajedno sa vanjskim uređenjem koje podrazumijeva šadrvan, kao i kabure, te uređenje svih poslovnih dućana koji pripadaju istoimenom vakufu – potvrdio je dr. Zajimović.  

Navodi da se sa ovom svečanošću i otvaranjem džamije završava radovi na kompleksu Ferhad-begovog vakufa, koje je finasirala Generalna direkcija vakufa Republike Turske putem Vakufske direkcije, a koji su podrazumijevali rekonstrukciju i proširenje ugostiteljskog objekta “Kahva”“ koji već dvije godine radi, zajedno sa drugim poslovnim prostorima kao i džamije zajedno sa munarom koja je bila porušena, te otkup novih dućana koji su nekada prije nacionalizacije pripadali istoimenom vakufu. 

- Ovim projektom je vakufski kompleks, koji podrazumijeva vjerski dio oličen u džamiji i munari, mezaristanima, ekonomski dio oličen u dućanima i “Kahvi” kao restoranu i ugostiteljskom objektu i drugim poslovnim prostorima iz čijih prihoda se finasiraju aktivnosti u Ferhad-begovoj džamiji i edukativnom centru koji je ranije završen, sada zaokružena jedna veoma pozitivna priča i u budućnosti dobra praksa koja će poslužiti kao primjer kako se obnovom vakufa i puštanjem u njegovu funkciju oživljava, ne samo ime vakifa i vakufa kao takvog, nego se, dajući mu jedno novo ruho, može pokazati mladima kakve vakufe trebamo graditi u Bosni i Hercegovini – poručio je Zajimović.