U okviru obilježavanja 12. rebiu-l-evvela, rođenja Poslanika Muhammeda, a. s.,
Odjel za brak i porodicu i Mreža mladih Muftijstva zeničkog objavljuju

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje literarnih radova na temu:

„I Poslanik, a. s., volio je domovinu“

Ljubav prema domovini i rodnoj grudi je urođena ljudska osobina. S obzirom da islam podržava i usmjerava
urođene ljudske osjećaje i potrebe tako je i ljubav prema rodnoj grudi islam priznao i potvrdio.

Pravo učešća imaju učenici osnovne škole od 6. do 9. razreda sa područja Muftiluka zeničkog koji
pohađaju nastavu Islamske vjeronauke i mektebsku pouku.

Literarni rad dostaviti putem e-maila na adresu: info@muftijstvo.ba,
u Word formatu, ne dužem od stranice A4 kucane fontom Times New Roman, veličina fonta 12,
najkasnije do 18. oktobra 2021. godine.

Uz radove je potrebno dostaviti slijedeće lične podatke: ime i prezime, adresa, medžlis, džemat
i broj telefona autora (roditelja).

Komisija Muftijstva zeničkog izabrat će najbolje radove, a rezultati će biti objavljeni 22. oktobra 2021. godine
putem web i Facebook stranice Muftijstva zeničkog – Odjel za brak i porodicu.

Nagradni fond:

Prva nagrada – 200 KM

Druga nagrada – 150 KM

Treća nagrada – 100 KM